Utdrag
1) Till en början så var huvudsyftet med EU att kunna skapa fred och motverka fler krig efter andra världskriget.

Till en stor del handlade det också om att balansera ut stormakten USA och landets enorma makt och inflytande över resterande delar av världen.

EUs första byggsten var dock den Europeiska kol- och stålgemenskapen.

EU’s huvudsyfte idag är fortfarande att förhindra konflikterna mellan medlemsländerna men de har utvidgat sina arbetsområden sen skapandet.

2) Förespråkarnas viktigaste argument för ett ”Ja” var hur ett medlemskap i EU skulle skapa ett ekonomiskt samarbete som de menade skulle höja levnadsstandarden.

De talade också om hur politiken var tvungen att agera på samma sätt som ekonomin.

Motsåndarnas viktigaste argument för ett ”Nej” var det stora avståndet till Bryssel, Sveriges lilla storlek i det stora Europa, att självständigheten skulle bli mindre och att välfärdssystemet skulle tvingas anpassas till en lägre europeisk nivå.