Introduktion
I alla världens stater finns en regering eller ett parlament som beslutar om vad som ska gälla i landet.

Men naturligtvis kan inte alla politiska frågor som berör människorna beslutas i huvudstaden, utan en del frågor måste delegeras till lokala politiker eller lokala regeringar.

Utdrag
Om landet är en enhets- eller unionsstat beror på vilken makt den lokala ledningen har. Det stora flertalet av världens stater är enhetsstater.

Det betyder att makten till stor del är centraliserad till regeringen och till statsförvaltningen i huvudstaden.

I Europa kan Frankrike nämnas som mönster för enhetsstaten. Politiker och tjänstemän i Paris bestämmer mycket av det som i andra länder avgörs lokalt eller regionalt.

Kommunerna och de 96 departementen (motsvarigheten till de svenska länen) saknar i stort beskattningsrätt och är därigenom helt beroende av statsmakten.