Introduktion
Källorna jag har byggt mitt arbete på har jag valt nogrannt och jag har enbart använt fakta från de källor jag anser pålitliga.

Största delen av min fakta kommer ifrån Regeringskansliets hemsida då jag värderar denna källa högt.

Jag har även använt mig av denna hemsida tidigare i andra sammanhang bland annt inför utlandsresa.

I och med det så känner jag mig mycket bekväm med Regeringskansliets hemsida.

Övrig information om samhällssituationen och de bakomliggande orsakerna till situationen i Iran har jag fått från Landguidens hemsida och NE.

NE används som skolmaterial och uppslagsverk för historiska – eller samhällsvetenskapliga händelser.

Artiklarna som NE publiceras hämtas från seriösa källor eller skrivs av människor som är uttbildade inom det området.

Utdrag
Informationen jag har använt för att understryka faktan om Narges Mohammadi kommer från Levande Historia där en intervju har gjorts med Narges man angående Narges livssituation och varför hon gör de val som hon gör. Denna intervju är filmad och en primär källa.

Levande Historia är precis som NE ett skolmaterial och bör därför vara seriös och inte tenderad åt något håll.

Intervjun med Narges man som finns länkad i artikeln, är däremot vinklat från Rahmadis perspektiv och hur han ser på situationen.

Jag tycker dock att denna intervju är mycket stark och bidrar mycket till en sida av Narges arbete som intresserar mig.

Jag har, bortsett från de svenska källorna använt mig av Iran Human Rights hemsida som skrivit mycket om Narges på grund av den fredskämpe som hon är.

Hemsidan ser ut någorlunda som en blogg och författare har inte utlämnats på den artikel jag har använt.

Artikeln finns länkad på “Defenders of Human Rights Centre” hemsida.

De fakta som jag hittat och använt mig av om Narges samt hennes arbete har stämt överrens med varandra och därför litar jag på dem till den mån som jag har utnyttjat dem.

“Defenders of Human Rights Centre”s hemsida är den officiella hemsidan för den organisation som Narges är vice ordförande och talesman i.

Därför får jag påminna mig om att informationen samt artiklarna på den webbsidan är vinklade från en rättskämpes perspektiv.