Introduktion
Brexit är översatt till engelska som betyder, (British) och (Exit) som betyder lämna. Begreppet användes inför folkomröstningen om Storbritanniens EU- utträde under 2016.

De var ett annat begreppet som var det motsatta som heter bremain, de översattes till (British) och (remain) som betyder förbli.

Röstningen hölls den 23 juni 2016. 72% av människorna som hade rösträtt i Storbritannien röstade. 51,9 % röstade för att lämna EU Och 48,1 % röstade för att stanna kvar.

Utdrag
På badsidor.story så skriver dom att det finns olika orsaker varför Storbritannien lämna EU. En av dessa anledningar är Invandringen.

Nettoinvandringen är Ungefär 300 människor per år och av dom är 184 000 från andra EU-länder.

Britterna är trötta på att det okontrollerade invandringen från från EU länderna och dom hävdar även att deras samhälle sätts under svåra omständigheter som tillexempel hårt tryck och dumpade löner.

Ett motargument mot detta är att EU- Invandrare betalar mer skatt än vad det får. Om storibritanien vill ha tillgång till EU:s inre marknad behöver dom i sin tur acceptera den fria rörligheten även om dom lämnar EU.

En annan anledning är att de vill dra tillbaka rätten till självbestämmande. EU har haft en enorm inverkan på Storbritannien, och det är dags för landet att återta sin makt och självständighet.

Storbritannien kan stå på egen hand utan Europeiska unionen eftersom det är den femte största ekonomin i världen.

Tvärtom måste Storbritannien ansluta sig till Europeiska unionen för att fatta ett beslut. Om de beslutar att dra sig tillbaka kommer deras inflytande i världen att försvagas