Västöst modellen – A i betyg

Inledning
John Locke som var en filosof under Upplysningen flyttade tanken om att den politiska makten var given fursten av Gud till folket.

Man kan då säga att även han var med och byggde grundstenarna för det som senare skulle bli demokrati. Det han pratade om var att den politiska makten var baserad på ett samhällskontrakt mellan enskilda personer.

Utdrag
Denna ide utvecklades senare under Upplysningen av en filosof som hade tanken om “individens rättigheter”.

Detta ledde i sig till en tanke om demokrati och dess effekt i ett samhälle vilket i slutändan ledde till att demokratin instiftades som ett styrelsesätt som än idag används på flera olika håll i världen och ses som det bästa alternativet i nuläget.

Men senare kanske man i framtiden hittar nya sätt som funkar bättre, med hjälp av nya ideer som uppkommer.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter