Introduktion
Inom sociologin (beteendevetenskap) används begreppet öst-väst dikotomin (delning) som är den kulturella skiljelinjen mellan öst och väst.

I det kulturella ingår mer än bara mat, ritualer osv. Utan även olika styrelsesätt, ideer och tankar som genomsyrar samhällen.

Utdrag
Just för att öst-väst förekommer gång på gång och i olika former. Den geografiska skiljelinjen har skiftat en hel del genom historien.

Egentligen är inte öst-väst modellen något som bara finns, utan i grunden är det en ide, eller rättare sagt två ideer som bildat denna världsmodell, öst har en ide, väst har en ide = de två olika maktblocken, ideblocken.