Alt right- rörelsen i Sverige | Ett hot mot vår demokrati?

Inledning
I somras under almedalsveckan närvarade Nordfront där de fick samtala och visa upp sin politik som vilket parti som helst, vilket har gjort många människor både upprörda och oroliga. Men, finns det en anledning till denna oro? Är nationalsocialistiska rörelser som Nordfront ett hot för vår demokrati? Och bör de närvara?

Utdrag
I dagens läge är de inte ett hot i min åsikt. Däremot kan de komma att bli ett hot i framtiden, och deras deltagande på politiska event innebär att deras åsikter både sprids och normaliseras.

En effekt av det skulle på lång sikt betyda att det blir mer och mer accepterat att sympatisera med Nordfront, till skillnad från idag då det inte är tillåtet med tanke på den åsiktskorridor som bildats.

Däremot är Nordfronts politik idag väldigt “förklädd”, det vill säga att man anpassar och vrider en aning på deras ståndpunkter för att få vara med och synas och bli lyssnade på i det politiska rummet, vilket är som en slags introduktion till deras parti eftersom att det låter mycket bra och politiskt korrekt.

Därav skulle fler människor som sympatiserar med det partiet våga stå för sina åsikter och kliva ut ur mörkertalet, vilket i längden skulle kunna ge dem inflytande i riksdagen och på så sätt bli ett hot mot vår demokrati.

Men för att det över huvud taget ska kunna bli ett hot måste de ha betydligt många fler anhängare än vad de har idag för att göra någon revolution. Däremot ska man inte underskatta och avfärda dem, utan vaksamt följa utvecklingen. I dagens sverige är Sverigedemokraterna Sveriges tredje största parti.

Detta medför också att befolkningen nu är mer mottaglig för till exempel nationalism och vill reglera invandringspolitiken.

Jag menar inte att Sverigedemokraterna har samma åsikter som Nordfront, men jag menar att folkets åsikter rör sig i den riktningen där Nordfront är den extrema toppen av skalan vilket gör att en liten andel kan röra sig åt det hållet eller iallafall vara mer mottagliga.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter