Innehållsförteckning
1. Personer som lever i ofrivilligt celibat och därmed inte få ta del av sex och relationer, trots att de anser sig ha rätt till det.
2. Wikipedia tar upp en del problem med forskningsläget (under forskning). Vilka problem ser de?
3. Vad är det som undersöks och hur görs detta?
4. Psykoanalysen:
- Behaviorismen:
- Det biologiska perspektivet:
5. Kan du hitta förklaringar/analyser/tolkningar i de psykologiska perspektiven som stämmer överens med olika åsikter i de debattartiklar vi läste?

Utdrag
Undersökningen är till för att reda ut hur incels ser på sig själva och samhället.

Detta görs genom att följa incel-forum. Jag tycker att frågeställningarna är bra om man förhåller sig till syftet.

Det hade varit enklare att ta reda på svaren om man infrågasatte incels. Jag hade velat få reda på varför det är utseendet som spelar så stor roll t.ex.

De ifrågasätter ju inte varandra och har egentligen ingen förklaring på deras världsbild. De säger bara att “så här är det”, tjejer vill bara ha en snygg kille.

Det finns ingen vettig förklaring. Jag hade även velat läsa mer om hur man blir en incel. Det hör ju dock inte till syftet på undersökningen.