Vad är det som kännetecknar en vetenskaplig undersökning

Inledning
Vetenskapliga undersökningar Det är vetenskapliga undersökningar som leder fram till ny kunskap, och som lägger grunden för nya modeller och teorier.

Utdrag
Det som kännetecknar en vetenskaplig undersökning är ett systematiskt testande av en hypotes genom experiment och fältstudier. I undersökningen samlas mätvärden och observationer.

En vetenskaplig rapport av en systematisk undersökning ska redovisas så att andra forskare kan göra om samma undersökning

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter