Introduktion
Malala Yousafzai föddes i Pakistan år 1997 och hon höll ett argumenterande tal inför FN år 2013 om allas rättigheter till att gå i skolan.

Hon blev skjuten av terrorister i huvudet i oktober 2012. Det var första gången hon pratade sedan hon blev attackerad enligt pressen.

Den här dagen har officiellt blivit kallad Malaladagen av FN. Malala är mycket i engagerad i mänskliga rättigheter och kvinnors rätt till utbildning.

Utdrag
Malalas budskap med talet är flickors rättigheter till utbildning och hur hennes kamp har varit efter att hon blivit skjuten.

Hon vill framföra hur tacksam hon är för att hon får stå här och framföra detta tal. Det är första gången Malala talar inför FN och det är första gången hon talar efter sin olycka.

Hennes inledning är bra. Hon börjar med att säga att denna dag inte är hennes dag som FN valt att kalla den utan att det är alla som vi som valt att höja sina röster för rättigheter i samhället.

Hon fortsätter med att hon är bara en av många som skadats av terrorister.