Introduktion
Torleif dräpte Klauve Böggver, och sedan blev han förvisad och dömd fredlös av Karl den röde, Torleif fick hjälp av Ljotolf den gode att hamna på ett skepp, så han skulle kunna fly.

Men skeppet drev tillbaka in mot land igen. Han höll sig gömd hos Ljotolf och sin far Åsgeir.

Utdrag
Torleif ordnade med en skeppsplats hos några köpmän som seglade mot Danmark, där och då tog han kontakt med Konung Sven tills vintern var förbi, därefter så frågade Torleif om han fick framföra ett kväde som han diktat till Konungens pris, Konung Sven frågade ifall Torleif var en skald

Torleif sa att det fick Konung själv bedömma, om han nu ville så lyssna.

"Djuprött gjorde den ädla jutakungen sitt ljungande svärd i England, signad av solsmyckets konungs lycka".