Problemformulering
På fotbollsläktare runt om i landet är det ingen ovanlighet att höra fansen skandera: ’’Vi skänker Skåne till Danmark!’’.

Utöver detta och den uppenbara geografiska kopplingen, verkar det även råda någon form av konsensus att den skånska dialekten har många likheter med det danska språket.

Är detta bara en tillfällighet eller finns det någon djupare förklaring till hur uppfattningen av Skåne och Danmark har förankrats?

Innehållsförteckning
’’VI SKÄNKER SKÅNE TILL DANMARK!’’
- Språkets utformning
- Källförteckning

Utdrag
Sverige och Danmark har en gedigen krigshistoria som under århundraden kantades av en stark rivalitet.

I artikeln ’’Kampen om Skåne på 1300-talet’’skriver Sten Skansjö om hur Skåne under delar av denna tid betraktades som en separat politisk enhet beläget mellan de två ländern

vilket innebar att området spelade en väldigt central roll i den politiska maktbalansen som rådde i Norden.

Ägandeskapet av landet fluktuerade redan då mellan Sverige och Danmark, utbytet länderna emellan kunde då ske genom uppköp eller liknande affärer.

Detta skiljer sig mot hur relationen kom att utveckla sig framåt då dessa turer istället kom att ske ur en mer våldsam bemärkelse.