Introduktion
Det politiska talet hölls som ett tacktal och antirasistisk uppmaning i Sveriges riksdag efter att Diakité mottagit 5i12 priset i samband med 5i12 rörelsens årliga manifestation.

Jason Diakité är klädd i en svart proper kostym med en tydlig anpassning till riksdagens klädkod, organisationens manifestation samt prisutdelning, som direkt stärker hans ethos.

Talets primära syfte är att belysa om rasism samt dess problematik och särskilja denna rasindelade föreställning mot främlingsfientlighet.

Utdrag
Själva förtydligandet följer han därefter upp med en uppradning av krav, innefattande bland annat att:

“den doktrin som erhåller en person högre än en annan, på grund av dennes hudfärg, religion, kön eller sexuell läggning, omedelbart och för alltid, diskrediteras, suddas ut och överges”.

Kraven skrivs utifrån en anafor, där varje mening inleds med “jag kräver” samt en stegring där kraven går från att bli bedömd utifrån “handlingar och [...] personlighet” till att “bli sedd som en del utav detta samhälle”.

Själva utnyttjandet av anafor och stegring ger en som åhörare en tydligare uppfattning om vikten av ämnet och problematiken, samt skapar möjligheten att på ett tydligt och konkret sätt koppla själva kraven till mänskliga rättigheter.

Detta samtidigt som det framförs tillsammans med att Diakité bankar i bordet, en ytterligare visuell effekt som stärker talets syfte och allvarliga prägling.