Talanalys

Inledning
Syftet med Bah Kuhnkes tal var att underhålla och hylla Sverige på dess nationaldag. Budskapet framgår tydligt mot slutet at talet. Kuhnke vill inte bara förmedla hennes kärlek för Sverige men även varför.

I inledningen förmedlar Kuhnke hur tacksam och hedrad hon är över att få tala på Sveriges nationaldag för att uttrycka det hon känner.

Dispositionen är lätt att följa då den var hade en röd tråd på ett mer kronologiskt sätt för att sedan knyta ihop talet till tesen i inledning.

Innehållsörteckning
Innehåll och disposition
Framförande

Utdrag
Kuhnke inleder talet med en hälsning till åhörarna på ett formellt sätt. “Eders majestäter, Ers kungligheter, Fru talman, Ers Excellenser, Mina damer och herrar.”

Vidare inleder hon talet med att yttra hennes tacksamhet och stolthet över att få tala på nationaldagen. I nästan stycke framställs även tesen som är att uttrycka hennes komplicerade känslor och kärlek för Sverige.

De inledande hälsningarna samt inledningen bygger inte endast intresse för att lyssna vidare utan lägger även fram tesen för hyllningstalet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter