Innehållsförteckning
1. Den första delen skall vara positiv. Därför behöver du använda källor där du väljer ut det positiva, allt ifrån ”tidningsartiklar som skulle locka svenskar att flytta till Amerika till brev som skickades hem från personer som redan hade gjort resan över havet.” Det skall vara en beskrivning från rekryteringen till att de bosätter sig i Amerika och hur deras liv utvecklas där. Orsakerna till att de väljer att flytta till just Amerika kan här vara positiva och lyftas fram samt konsekvenserna när de kommer till Amerika.

2. Den andra delen skall vara den negativa delen. Här skall du ta med beskrivningar kring hur hemsk båtfärden över var, hur personer till exempel hamnade i ”Swede Hollow”, hur svenskarna ansågs smutsiga och som andra klassens medborgare. Till exempel brev som beskriver svårigheterna i det nya landet kan tas med för att stärka resonemanget. DU kan också här ha med orsakerna till att människor lämnade Sverige för att söka sig till Amerika.

3. Därefter skall du göra en reflektion kring hur dessa två olika bilder har målats upp och använts och varför den positiva bilden har fått en större genomslagskraft i historieskrivningen. Har det någon betydelse för oss idag att den positiva bilden varit större, i så fall hur? Tänk på nationalismen (Tips är att lyssna på radioprogrammet, i slutet pratar de om detta).

4. Slutligen skall du hitta likheter och skillnader med utvandringen då och hur flyktingar/emigranter tar sig till Sverige och behandlas i Sverige idag. Tror du att människor idag påverkas av och lär sig av historien (när svenskarna emigrerade) när flyktingar/emigranter tas emot i Sverige idag? Hur kommer det förändras i framtiden? Har historien kring mottagandet någon betydelse för framtidens agerande?

5. Ni skall också göra en källanalys av källorna ni har använt. Tänk på att göra det utifrån kriterierna: äkthet, tid, tendens, beroende. Är de äldsta källorna som vi har från utvandringen de bästa? Varför/varför inte? Vilka av källorna är vinklade och skall granskas kritiskt och varför? (emigrering propaganda? Propaganda för att få svenskarna att stanna i Sverige, brev från personer som har emigrerat, tidningsartiklar från då och från nu)

Utdrag
Svar: Utvandringen till Amerika varade under en väldigt lång tid ca 1800-1900, över en miljon svenskar emigrerade till Amerika.

Svenskarna i sverige fick brev från svenskar som hade flyttat till amerika där dom beskrev amerika som en “dröm” och att man verkligen borde flytta dit om man kan.

Man fick berättat för sig att man kunde få massa mark vilket gjorde folk väldigt intresserade för på den tiden arbetade folk som bönder och ville gärna fortsätta försörja sig på det viset.

Dem erbjöds även arbeten. Men i verkligheten var det inte så bra som dom som utvandrade till amerika sa att det var.

---

Svar: När folk som lämnat sverige för att komma till amerika äntligen kom dit efter en lång och fruktansvärd båttur där folk svalt och fick massa sjukdomar

När dom kom fram till amerika steg dom av båten på en plats som hette Ellis Island där dom blev illa bemötta och dem skulle genomgå massa tester för att se till så att det inte spred sig mer sjukdomar och att dem var friska.

Läkarna som testade svenskarna använda samma redskap på dom flesta alls det var väldigt orent.

När dom kommit igenom alla tester fick dom bosätta sig i en liten by som hette swede hollow där dom levde under dåliga levnadsvillkor.