Introduktion
Jonas Gardell är en homosexuell komiker, författare och dramatiker som föddes år 1963 och växte upp i en kristen familj i villaområdet Enebyberg norr om Stockholm 3. Gardells föräldrar skilde sig när han fortfarande var ung och vid arton års ålder sökte han sig till scenskolan i Stockholm. Gardells författarskap inleddes år 1985 i samband med att debutromanen “Passionsspelet” utgavs 4.

Detta kom att utgöra utgångspunkten för det minst sagt omfångsrika framtida författarskapet.

I dagsläget har Gardell skrivit sexton böcker, däribland trilogin “Torka aldrig tårar utan handskar” som lovprisats för dess gripande skildringar rörande aids-epidemin i Sverige utifrån invävda teman såsom kärlek, utanförskap, abnormalitet och människosyn som verktyg 3. I “Torka aldrig tårar utan handskar 1: kärleken” skildras den unga homosexuella mannen Rasmus liv.

Rasmus uppväxt i den lilla värmländska orten Koppom präglades av mobbning och utanförskap och längtan efter Koppoms raka motsats motiverade så småningom flytten till Stockholm. I Stockholm träffar han den excentriska homosexuella mannen Paul och finner gemenskap i hans grupp av homosexuella vänner. Parallellt skildras det homosexeulla jehovas vittnets Benjamins liv.

År 1992 utkom Gardells roman “En komikers uppväxt” som skildrar tolvårige Juha Lindströms uppväxt under 1970-talet i villasamhället Sävbyholm 4. Romanen belyser teman såsom mobbning, abnormalitet och utanförskap. Juha är klassens clown och använder humor som vapen för att bekämpa den tunga intetsägande tillvaro som ligger dold under Sävbyholms fasad.

Utdrag
Den karakteristiska prägeln som utmärker Jonas Gardells författarskap är nyansrik och de facto banbrytande vad gäller den tematiska kombinationen. Faktum är att Gardells litterära verk hyllats för dess mångfacetterade tematik och humoristiska inslag som verktyg för att skildra marginalisering, utanförskap och mänsklig värdighet i ett samhällskritiskt ljus.

I denna essä kommer Jonas Gardells romaner “Torka aldrig tårar utan handskar 1: kärleken” och “En komikers uppväxt” analyseras biografiskt.

Syftet att identifiera och belysa tematiken och de präglande särdragen i författarskapet är således ett grundläggande steg i analysens uppbyggnad. Den tematiska särprägeln utgörande det litterära kontext vilket de karakteristiska temanas syfte och betydelse kan utläsas utifrån tar följaktligen avstamp i detta.

I enlighet med essäns syfte fästs tonvikten vid att undersöka samband gällande verken och författarens biografi. R

eligion är ett återkommande element i Gardells författarskap som stundtals kombineras med den påtagliga samhällskritiska grundtonen. I Gardells verk skildras abnormalitet och avvikelser som socialt och samhälleligt definierat och relateras gentemot utanförskap som genomgående tema.

Det är således relevant att utröna motiven för behandlingen gällande utanförskap, abnormalitet och det avvikande som teman och samhällskritiken i att dessa utmålas som utmejslade ur samtida sociala normer och samhälleliga faktorer.

Gardells homosexualitet utgör en betydelsefull beståndsdel i biografin som kan antas kunna bilda underlag för den biografiska analysen gällande dessa teman i verken “En komikers uppväxt” och “Torka aldrig tårar utan handskar 1: kärleken”.

Denna utgör tillika en gynnsam utgångspunkt för att undersöka den starka samhällskritiska tendensen i författarskapet och biografins potentiella inflytande gällande denna och den genomgående tematiken i verken.