Introduktion
Jag valde att arbeta och upptäcka fakta om israel-Palestinakonflikten, som verkade oundviklig eftersom den var väldigt intressant.

Varje dag blir vi påminda om alla problemen i mellanöstern. Så vitt jag vet har media som rapporterar om konflikten på ett subjektivt sätt. Konflikten i mellanöstern har pågått mer eller mindre i hundratals år.

Genom hela den moderna historien (dvs. 1900-talet) har kampen mellan de två ländernas oberoende och rätten att överleva varit uppenbar.

Vissa människor hävdar att du måste gå hundratals år tillbaka och läsa den i bibeln föra att hitta orsaken till konflikten. Idag kännetecknas mellanöstern alltid av självmordsbombningar och militära motattacker.

Men i grund och botten är detta ett religiöst krig, och det är också två olika kulturer som möts och motsätter sig i varandra. Båda länderna betraktar det lilla Palestina i mellanöstern som sitt heliga land.

I denna uppsats skall jag försöka förklara bakgrundsfakta för att kunna förstå sig på konflikten, samt de problem som finns idag.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Förblad
Innehållsförteckning 2
- Inledning 3
- Frågeställning 3
Vad var orsakerna som led till denna konflikt? 3
- Första världskriget 3-4
- Andra världskriget 4
FN:s roll i konflikten 4
- Kriget 1948 4
- Sionismens roll i kriget 4
- 1967: Israel började ockupera Gazaremsan och Västbanken 5
Hur ser den nuvarande situationen ut? 5
- 7 Maj 5
- 15 Maj 5
- 16-17 Maj 5
- 18 Maj 5
- 20-21 Maj 5
Sammanfattning 7
Källor 8

Utdrag
Denna situation skapade konflikter mellan judar, palestinier och den auktoriserade regeringen i Stor Britannien. Detta är början på dagens konflikt mellan israel och Palestina.

Även efter andra världskriget fortsatte judarna att immigrera till Palestina, och Europas dåliga samvete före förintelsen innebar att stödet för upprättandet av en judisk stat var större än tidigare.

Förintelsen hjälpte också till att stärka världens tro på inrättandet av ett judiskt majoritetsland. Sionister tror att en sådan judisk stat kan ge säkerhet för alla judar i världen som behöver skydd.

Som sionisterna har sett är ett hinder för framgången för planen att de flesta av den palestinska befolkningen inte är judisk.

Efter andravärldskriget ville den sionistiska ledaren ta tag i den palestinska makten och bli av med brittiskt styre.

Detta ledde till att de sionistiska paramilitära styrkorna (Hagana) samarbetade med de sionistiska terroristorganisationerna (Irgun och Stern) som attackerade brittiska trupper i Palestina. Våldet fick de brittiska myndigheterna att besluta att överföra makten till FN.

FN:s roll i konflikten
1947 lade FN:s generalförsamling fram ett icke-juridiskt bindande förslag om att dela Palestina i två.

Judarna tilldelade 55% av landet, medan palestinierna fick 44% av landet. Detta accepterades av den sionistiska rörelsen och var ett viktigt första steg i ockupationen av hela Palestina.

Palestinier, som utgör ca 70% av befolkningen, ansåg att förslaget var orättvist och avvisade därför förslaget.

Lanseringen av FN:s zonplanering utlöste det första, största och viktigaste kriget i Palestinakonflikten, 1948-kriget.

Det var möjligt att lyfta kraftvakuumet som skapades under brittiskt styre i Palestina. Detta var början på det palestinska flyktingproblemet och upprättandet av staten israel.

1948-kriget kan delas in i två faser: före och efter 14 maj 1948 förklarades israel som ett land. Den första etappen är mellan invandrande judar och den arabiska befolkningen, nämligen araberna.

Mellan den sionistiska rörelsen och palestinierna. Den andra etappen är mellan folket som stöder staten israel å ena sidan och trupperna från de arabiska grannländerna Egypten, Irak, Jordanien, Libanon och Syrien.

Inblandningen av andra länder har gjort konflikten känd som Mellanöstern-konflikten. Under kriget kunde palestinierna nästan inte motstå.

Ingen kämpade för den palestinska staten. Grannländerna attackerade israel, men drevs av sina egna intressen.