Innehållsförteckning
Internationella Konflikter
Sammanfattning:
Bakgrund:
Fn:s Lösning:
Egen Lösning:
- Lösning 1:
- Lösning 2:
Obs! Syrien Konflikten Nästa Sida!
- Sammanfattning:
- Bakgrund:
- Fn:s Lösning:
- Egen Lösning:
Källor Till Konflikt (A):
Källor Till Konflikt (C):

Utdrag
Israel grundades år 1948 fastän palestinierna som bodde i området protesterade stort. Palestinierna har levt under israelisk maktövertagande sedan 1967.

Det blev en femtioårig dröm för judarna att ha sin ett eget land, men de tidigare palestinierna glömdes bort. Sedan dess har det varit väldigt många och blodiga slag mellan israeler och palestinier.

Enligt judarna har marken varit deras sedan väldigt långt tillbaka medans palestinierna vägrade att ge bort landet. Det viktigaste i konflikten är vem som ska bo i landet och vem som har mest rätt till makten över landet.

Det är framför allt en platsbunden konflikt mellan staten Israel och palestinierna. Konflikten är svårlöst och fredsavtal, fredslösningar och vapenvilor har inte lyckats.

Palestinska självmordsbombare har vandaliserat de senaste 7-8 åren och det palestinska folket är fattigt har inte kunnat agera militärt och har agerat med mindre bombattentat, billigare vapen och stenkastningar medans Israel har ett av världens starkaste försvar och är väldigt utrustade och organiserade.

---

Det historiska palestina som idag består av platsen Israel och Palestina har europeiska judar immigrerat till sedan 1880-talet, vilket är rötterna till dagens konflikt.

Sionismen var en politisk rörelse och den största anledningen till judarnas immigration. Sionismen växte fram 1882 som en judisk nationalism och var en gemensam inspiration för judar över hela världen.

Sionismens syn var att alla judar skulle bo i ett och samma land igen. Sionismen var också ett resultat av den mer våldsamma antisemitismen i Europa.

Historiska Palestina var en bra plats för en judisk nationalstat eftersom judarna hade ca 70 år e.kr blivit utkörda från landet och anser historiskt sett att landet var deras från första början, kompletterat med att judarna hade börjat komma tillbaka till landet kände dom en känsla att det borde vara deras land.

Storbritannien gav sitt stöd till Sionismen i samband med första världskriget år 1917 och den brittiska regeringen lovade judarna en egen stat i landet Palestina (Israel) vilket även kallas Balfourdeklarationen.

Britterna tog över Palestina 1917 efter ett uppdrag från Nationernas förbund om att ta hand om Palestina, och med hjälp av arabiska nationalister tog de över Palestina från de tidigare turkiska maktägarna.

Efter världskriget avgjordes områdets framtid vid en fredskonferens. Det osmanska riket som Palestina ingick i splittrades, då kunde planerna verkställas.

Palestina placerades under engelsk mandat. Detta gjorde att Palestina blev mer lockande för judar och invandringen blev större.

Däremot lovades ett självständigt styre till araberna först 1915 vilket resulterade i en mer kraftig konflikt. Palestinierna kände sig svikna av Storbritanniens löfte eftersom Storbritannien hade tagit

över makten över Palestina och deras löfte med sionisterna och judarna. Judarnas invandring skulle bli på en bekostning av araberna. Detta skulle vara början till en ca 100 års lång konflikt som håller på än idag.

Till en början försökte begränsa invandringen av judar för att britterna skulle lugna ner araberna, vilket inte fungerade då olaglig invandring istället tog fart av de judiska organisationerna.