Introduktion
Sinnelagsetik är en etisk tanke där människor ägnar mer uppmärksamhet åt avsikten bakom beteendet snarare än beteendet i sig eller dess konsekvenser.

I många religioner och andra livssyn, om du behandlar din partner på samma sätt som du behandlar andra, har du goda avsikter.

Utdrag
Du ber din vän att låna pengar för att lösa ditt pengaproblem. Även om du i ditt hjärta vet att du inte kommer att göra det, kan du garantera att du betalar det nästa vecka.

Ur etisk synvinkel är det du gjorde helt fel. Å ena sidan vill du inte behandlas på det här sättet. Å andra sidan ser du din partner som ett medel, det vill säga ett användningsvärde.