Introduktion
Judendomen, kristendomen och islam kallas för abrahamitiska religioner. Orsaken är att de har ett gemensamt ursprung i stamfadern Abraham (på arabiska Ibrahim).

Utdrag
I Sverige finns det en verksamhet kallad Abrahams Barn som arbetar för att förebygga konflikter mellan människor av olika etniskt och religiöst ursprung bland annat genom religionsdialog utifrån den gemensamma berättelsen om Abraham. Enligt traditionen föddes Abraham år 1812 f.vt., alltså för cirka 4000 år sedan.