Islams inriktningar | Religion | B i betyg

Inledning
Under 1700- och 1800-talen uppnådde många länder i Västeuropa ekonomisk och militär framgång på grund av industrialisering och kolonialism.

Många tidigare muslimska länder är nu kolonier i Västeuropa. Till exempel slutade Mughal Empire 1857 och Indien blev en brittisk koloni.

Utdrag
Ur denna synvinkel måste islamisk information anpassas till moderna islamiska källor, så den måste tolkas och förstås i sitt sammanhang, det vill säga enligt tid och social bakgrund i muslimernas liv.

Islamism Under 1900-talet uppstod så kallad islamism. Detta är en politisk ideologi, enligt vilken islam bör tränga in i alla samhällsnivåer, nämligen i lag, politik, ekonomi och samhälle.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter