Introduktion
De buddhister som lever i Sverige är i första hand av två olika slag. Den ena gruppen består av människor med asiatisk bakgrund som invandrat till Sverige.

De har ofta sitt ursprung i Thailand, Vietnamn och Sri Lanka. Den andra gruppen består av svenskar som konverterat till buddhism.

Utdrag
Det första asiatiska buddhisttemplet i Sverige byggdes utanför Göteborg. Vanligt är annars att man háller till i lägenheter eller villor som utformats till tempel lokaler och dessa ligger ofta i utkanten av storstäder

Konverterade buddhister har inte samma behov av tempel eftersom det för majoriteten av dem är meditation och studier av Buddhas lära som är viktigast.