Buddhister i Sverige | Religion uppgift

Inledning
De buddhister som lever i Sverige är i första hand av två olika slag. Den ena gruppen består av människor med asiatisk bakgrund som invandrat till Sverige.

De har ofta sitt ursprung i Thailand, Vietnamn och Sri Lanka. Den andra gruppen består av svenskar som konverterat till buddhism.

Utdrag
Det första asiatiska buddhisttemplet i Sverige byggdes utanför Göteborg. Vanligt är annars att man háller till i lägenheter eller villor som utformats till tempel lokaler och dessa ligger ofta i utkanten av storstäder

Konverterade buddhister har inte samma behov av tempel eftersom det för majoriteten av dem är meditation och studier av Buddhas lära som är viktigast.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter