Introduktion
Vid sidan om det traditionellt svenska kristna församlingslivet finns i dagens Sverige också en rad andra kristna kyrkor.

Omkring 200 000 är medlemmar i s.k. invandrarkyrkor dvs. katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och österländska kyrkor.

Katoliker i Sverige är ofta från Sydeuropa och Latinamerika medan ortodoxa och österländska kristna främst kommer från Östeuropa, Balkan och Mellanöstern.

Utdrag
Man följer den ortodoxa kyrkans kalender vilket gör att vissa högtider infaller vid andra tidpunkter än de protestantiskt kristna. Pāsken är en sådan högtid.

Av de österländska kyrkorna är den syrisk-ortodoxa kyrkan störst. Den har sitt centrum i Södertälje men finns också i flera av de större städerna.

Koptiska församlingar finns i Göteborg och Stockholm, där det också bor en koptisk biskop som ansvarar för hela Skandinavien.