Introduktion
Det är också i islams fall svårt att beräkna antalet troende i Sverige. Vem räknas som muslim? Den med ett muslimskt namn? Den som utövar religiösa ritualer?

Enligt de undersökningar som gjorts är antalet religiösa muslimer i Sverige omkring 150 000. Om man däremot definierar muslimer utifrån den etniska bakgrunden ligger antalet runt 300 000.

Många har bott i Sverige i minst en generation medan andra mer nyligen kommit som exempelvis flyktingar. Under 70-talet kom många från t.ex. Marocko, Palestina och Libanon.

Utdrag
Det finns tre islamiska riksorganisationer och dessa arbetar dels inom den muslimska gruppen, med att stödja religionsutövning och kulturliv och dels ut mot samhället, med information och dialog.

Sveriges Unga Muslimer (SUM) har funnits sedan 1991 och arbetar särskilt mycket med att överbrygga de problem som kan uppstå såväl inom den stora muslimska gruppen som mellan det muslimska och det icke-muslimska samhället.