Introduktion
(Buddhism), ett gemensamt språk (Sinhala) och ett gemensamt jag är en unik etnisk grupp som förenas av en gemensam religion.

Sinhala står för cirka tre fjärdedelar av den totala befolkningen.

Utdrag
Många tibetaner förknippar drömmen om självständigt Tibet med Dalai Lamas förmåga att återvända till Lhasa i Tibet.

I Thailand utgör buddhister cirka 85% av den totala befolkningen.

Religiös tillhörighet är viktig för deras identitet, särskilt bland de muslimska minoriteterna i de södra provinserna. Buddhister som bor utanför Asien (som Sverige).