Etnicitet och socioekonomiska förhållande buddhism

Inledning
(Buddhism), ett gemensamt språk (Sinhala) och ett gemensamt jag är en unik etnisk grupp som förenas av en gemensam religion. Sinhala står för cirka tre fjärdedelar av den totala befolkningen.

Utdrag
Många tibetaner förknippar drömmen om självständigt Tibet med Dalai Lamas förmåga att återvända till Lhasa i Tibet.I
Thailand utgör buddhister cirka 85% av den totala befolkningen.

Religiös tillhörighet är viktig för deras identitet, särskilt bland de muslimska minoriteterna i de södra provinserna. Buddhister som bor utanför Asien (som Sverige).

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter