Introduktion
Först och främst kan man säga att kristendomen inte är relaterad till någon speciell ras, men alla, oavsett etnisk bakgrund, kan bli kristna.

Samtidigt är ras nära besläktat med många kristnas religiösa tro. Etnisk religiös identitet kan vara viktigare än ras etnicitet.

Utdrag
Sedan 1200-talet har kyrkan haft en stark ställning i Sverige. Från slutet av 1500-talet till 1999 hade vi den evangelisk-lutherska nationella kyrkan, och du kan automatiskt bli medlem i den.

Fram till 1991 var kyrkan ansvarig för befolknings registrering och pastorn var en tjänsteman.