Introduktion
Islam är en religion som betonar att alla, oavsett ras, kan bli muslimer. När islam sprids till nya områden har nya etniska grupper blivit muslimer.

Deras pre-islamiska seder och seder har ibland blivit en del av den lokala muslimska traditionen och kulturen över tiden.

Det är till exempel uppenbart hur man utför muslimska bröllopsceremonier.

Utdrag
Islam är en religion som betonar jämlikhet och enhet mellan människor. De som har en religion bör dela den med dem som inte gör det.

Till exempel är detta relaterat till allmosor och Id al-adha festival. Gästfrihet anses också vara förtjänstfullt.

Den centrala idén med sunni-islam är att oavsett din sociala bakgrund är förhållandet till Gud en personlig och direkt relation.

När det gäller bön kan både fattiga och rika komma i kontakt med Gud var som helst utan behov av en medlare i form av en am. Ur detta perspektiv verkar status och klass obetydlig i muslimsk identitet.

Bland sunnitiska islamister finns det ingen högste andlige ledare, precis som påvens ledare i den katolska kyrkan.

Å andra sidan är en grundtanke att religionsforskare (Ulama) ska ha religiös makt.