Introduktion
Språk, traditioner, historisk kontinuitet, känsla av samhörighet med andra som delar en viss bakgrund, är faktorer som gör att människor identifierar sig med en eller flera grupper som i dagligt tal ofta kallas för etniska.

Utdrag
Men någon allmänt accepterad och entydig definition av etnicitet finns inte. Aleksandr Pusjkin, den ryska litteraturens portalgestalt

såg sig givetvis som ryss - men var också dokumenterat stolt över det afrikanska arv som fanns i släkten.

Den som googlar på namnet Elvis Presley upptäcker snart att The King hade ett släktträd som innefattar skottar, irländare, tyskar, judar, cherokeer och många andra.

Vilken etnicitet ska räknas? Givetvis alla, om man nu envisas med att vilja definiera människor men räcker det inte med konstaterandet att på detta sätt Elvis var amerikan (och en av 1900-talets stora artister)?