Etnicitet och socioekonomiska förhållanden hinduiska | Religion

Inledning
Icke-hinduer betraktar vanligtvis hinduismen som en snygg religion, det vill säga indianernas religion. Men då måste vi komma till Iba, där det finns många indianer som inte är hinduer.

Till exempel står mysk för ungefär en tiondel av befolkningen, medan kristna, sikher, ja som sekten och flera minoritetsreligioner står för ungefär en tjugondel. för mycket.

Utdrag
Men bland hinduer utanför Indien har religionen uppenbara rasegenskaper, och hinduismens status är relaterad till hinduismens moraliska status.

Många associerar hinduismen med kastsystemet. Idag diskriminerar lagen någon på grund av klasstillhörighet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter