Introduktion
Det religiösa dharma-systemet (var ashrama dharma) har fortfarande en betydande inverkan på många människors liv.

Män och kvinnor har olika ansvarsområden: kvinnor använder krigs hammare, män använder sva dharma.

Utdrag
Det är inte bara kön som bestämmer dessa ansvarsområden utan också en persons sociala status och klasstillhörighet (Warning och Jatti). Människor pratar vanligtvis om fyra huvudkategorier eller sociala klasser.