Atomen och det periodiska systemet | B i betyg

Inledning
Ämnen som endast består av en sorts atomer kallas grundämnen. Exempel på grundämnen är kol, syre och guld.

Alla andra ämnen är uppbyggda av två eller flera olika sorters atomer och kallas kemiska föreningar. Exempel på sådana ämnen är vatten, druvsocker, koksalt, metanol och ättiksyra.

Innehållsörteckning
Atomen och det periodiska systemet
- Atomens byggnad
- Isotoper
- Elektronkonfiguration
- Periodiska systemet
- Grundämnesfamiljer
1. Ädelgaserna.
2. Halogenerna.
3. Alkalimetallerna.
- Joner
- Jonföreningar
- Molekylföreningar
- Formelskrivning
- Instuderingsfrågor

Utdrag
Alla grundämnen är ordnade i det periodiska systemet. De står ordnade efter stigande atomnummer. En vågrät rad i det periodiska systemet kallas period och alla ämnen i raden har lika många skal.

Den lodräta raden kallas grupp och av den kan man utläsa hur många elektroner det finns i det yttersta elektronskalet ( så kallade valenselektroner).

Den ryske kemisten Mendelejev var den som först konstruerade det periodiska systemet, även om inte alla ämnen var upptäckta ännu (1869), han lämnade dock platser tomma för dessa ämnen.

---

När ämnen som har lätt för att ta elektroner reagerar med ämnen som har lätt för att avge elektroner jonföreningar. Dessa består av positiva och negativa joner.

Dessa sitter ordnade i ett kristallmönster så att det är omöjligt att för varje enhet tala om hur många joner av varje sort det finns.

Istället skriver man i formeln för ämnet förhållandet mellan jonerna, t ex; NaCl ( natriumklorid = vanligt koksalt) visar att det finns lika många natriumjoner som kloridjoner.

Hela enheten NaCl kallas en formelenhet.Fler ex: MgCl 2 ( 2 kloridjoner på varje magnesiumjon), FeS, ZnBr 2 , Al 2 S3 .

När man löser en jonförening i t ex vatten kommer de positiva jonerna och negativa jonerna gå ut i lösningen var för sig. Jonföreningar leder elektrisk ström i vattenlösning.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter