Innehållsförteckning
Kvinnosynen i Islam – Slöja = kvinnoförtryck?
Jihad - Är det rätt att sätta likhetstecken mellan Islam och terrorism/fundamentalism?
Litteraturförteckning

Utdrag
Religion fyller ofta en funktion när det handlar om kvinnornas roll i samhället; vad kvinnor och män får göra och vad som skiljer de åt.

Detta gäller buddhister, hinduer, kristna, judar samt muslimer. Tillexempel säger hinduismen att kvinnan är underställd sin pappa som barn, därefter hennes man under ungdomen och sist hennes söner som änka. (Manga, 2014)

Ändå finns det få frågor som väcker så mycket uppmärksamhet som just den muslimska kvinnans ställning och rättigheter.

När Islam debatteras kommer ofta ”kvinnan i Islam” upp, en fråga många är oense om. Först och främst bör man ha med sig, att precis som inom alla religiösa frågor, tillika grundtankar överlag, finns det alltid olika åsikter.

Om du frågor en muslim om jämställdhet och könsroller kommer du få olika svar beroende på vem du frågar.

Det finns upp mot en halv miljard muslimska kvinnor i världen; det går inte att generalisera något som skulle gälla för alla. Vilka av dessa 500 miljoner liv är det man syftar på kan man fråga sig.

Enligt Islam har Gud skapat regler som människan ska följa. De lagar och regler människan fått tilldelat sig är inte alltid desamma för män och kvinnor.

Det gäller tillexempel klädsel, hälsningssätt, bönesätt, arbete, umgänge etc. Genom tiden har muslimer tolkat Koranen och Sunnan för vägledning; ibland har muslimerna enats, ibland inte.

Idag är nytänkandet en mycket större del av samhället och många kritiserar de tolkningar som gjorts i historien.

Texterna i Koranen innehåller gamla fördomsfulla uppfattningar och värderingar studerat av männen, för männen.

De har alltså läst föreskrifter om kvinnans klädsel och beteenden och tolkat de till sin egen fördel. (Hedin, 2001) Därefter har de utnyttjat sin makt i samhället för att få alla kvinnor att följa de patriarkala reglerna.

Detta är ett tankesätt många som är kritiska till slöjan tar upp; samtidigt är det inte svart eller vitt. Många menar att de är tolkningarna av korarenen som är problemet, inte Islam i sig.

Samtidigt som i vissa delar av världen har Islam fortfarande en stor påverkan på könsroller; i bland annat Saudiarabien kontrollerar makthavarna hur kvinnor klär sig och umgås med män.

Medan i andra fall är det istället familjen som bestämmer hur man ska tolka guds vilja; i andra fall är det upp till den enskilda personen att tolka reglerna. (Hjärpe, 2020)