Introduktion
Hinduismen kan vara både en polyteistisk och en monoteistisk religion. Förklara hur detta kan komma sig.

Och hur skiljer sig gudshängivelsen inom hinduismen till synen på gudar inom buddhismen?

Utdrag
Exempel på viktiga gudar som dyrkas inom stora delar av hinduismen är Brahma (skaparguden), Vishnu (upprätthållare) och Kavi (dödsguden)1.

Dessa (och andra) gudar dyrkas ofta genom avbildningar, offer och bön2.

Även om man tror på samma gudar kan gudsuppfattningen skilja sig från individ till individ, oavsett om de lever intill varandra. En del dyrkar bara en medan andra dyrkar flera gudar.

Trots att många hinduer tror på flera gudar, tillber en hindu ofta bara en (eller ett fåtal) av dessa.

En gud kan betyda mer för någon och kännas mer “personlig” - till exempel tillber många skolelever Ganesha, guden som ger lycka och välgång3.

Dessutom tror många på “avatarer”, en gud som tagit jordisk skepnad (som djur eller människa) i syfte att omhänderta/hjälpa världen.