Introduktion
Varför upprepar vi då idén om att man ständigt ska tala sanning, trots att vi vet att vi själva inte kan leva upp till den och inte heller önskar att andra gör det?

Kanske beror det på den lika gamla, och lika felaktiga, föreställningen om att människor skulle vara födda goda, med en inbyggd kompass om att vilja agera moraliskt rätt i alla sammanhang.

Utdrag
Ur ett sånt perspektiv blir ju varje uttalad lögn något som solkar den goda människans vita kläder.

I själva verket - och det är välbelagt vid det här laget, ner på gen-nivå - föds vi varken som onda eller goda, utan som reciproka.

Vi speglar alltså bara andras handlingar och gör mot andra som de gör mot oss. Filosofen Fernando Savater kommer fram till samma slut- sats men genom ett helt annat resonemang.