Introduktion
När det gäller islamisk religion tänker människor ofta på sina egna åsikter om kvinnor, många tycker att detta är rent och enkelt förtryck av kvinnor.

I islam finns det många olika kvinnliga regler, beroende på var du bor. Till exempel är det i Afghanistan strängt förbjudet att gifta kvinnor lämnar sina hem utan deras makars tillstånd.

Utdrag
Detta uttrycker tydligt sitt tydliga språk. Kvinnornas status i islamiska länder och deras åsikter är inte på något sätt ädla. Naturligtvis bör alla muslimer nu inte avskräckas, för ingen kan förespråka dessa lagar.

Men kanske borde du tänka på det. Men i judendomen ser situationen annorlunda ut, och män och kvinnor sägs ha samma värde.

I denna religion är skillnaden mellan män och kvinnor att män i det religiösa livet utför andra uppgifter förutom kvinnor. För att till exempel läsa några speciella böner högt krävs tio personer att delta i gudstjänsten.