Introduktion
Under den senaste tiden har det väckt otroligt många debatt angående hur det uppfattas som en korrekt islamisk kvinnosyn.

Dessutom har en del muslimska kvinnor börjat själv tolka kvinnosynen på ett annat sätt, främst de som är bosatta i Europa och USA.

Det är väldigt vanligt att det framkommer olika debatt angående att islam ser kvinno mindre värda än män.

Sedan 1970-talet har den ökande produktionen av litteratur blivit allt vanligare angående frågan om en korrekt uppfattning om islamisk kvinnosyn.

Det som är mest intressant är att ökningen med antalet kvinnor som deltar i tolknings arbetet angående kvinnors status och ställning, främst i Europa och USA.

Utdrag
Professor, Riffat Hassan, har forskat kvinnors rätt och islam sedan 1974 och enligt henne har ojämlikheterna inget med Islam att göra.

Det hon menar är att det inte står i Koranen om att kvinnor måste bära slöja utan att både män och kvinnor måste klä sig anständigt.

Det man tror är att att män har tvingats på kvinnorna att bära slöjan eftersom de anser att kvinnornas deltagande i samhället som ett hot mot deras egen makt.

När man ser en muslimsk kvinna med slöja tänker man direk att kvinnan är religiös och troende till Islam. Ser man en kvinna som bär burka anses man kvinnan som en extremist inom islam.

I en artikel publicerad på islamguiden.com som handlar om ämnet ”Kvinnan i islam” kan man läsa följande, ”Under inga omständigheter uppmanar, tillåter eller tolererar Koranen våld i familjen eller fysisk misshandel.

I extrema fall, då hustrun beter sig upproriskt, och större skada, så som skilsmässa, därför är ett troligt alternativ, tillåter den mannen att ge sin fru ett lätt slag som inte får träffa ansiktet, inte orsaka någon fysisk skada på kroppen eller lämna någon form av märke ...

Det kan, i vissa fall, tjäna till att göra hustrun uppmärksam på allvaret om hon skulle fortsätta med sitt oresonliga uppförande.”

Detta är ännu ett bevis att kvinnor är mindre värda än män eftersom män får använda våld mot kvinnor om det inte sköter sig bra. Även om det det är lätt slag så är det inte okej att använda våld.