Introduktion
För muslimer är tre platser särskilt heliga: Mecka, Medina och Jerusalem. Den heligaste platsen i islam är Mecka.

Utdrag
Det kallas också Umm al-Qura, vilket betyder "Stadens mor". Detta är en stad som ligger i Saudiarabien.

Varje år pilgrenar 2 till 3 miljoner muslimer till Mecka. Detta är också platsen där muslimer ber.