Vad är en människa inom judendomen | Religion | A i betyg

Beskrivning
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem
I MOSEBOKEN 1:27

Utdrag
Enligt det judiska sättet att se är människan skapad till Guds avbild. Hon ska vara Guds medhjälpare och har därför fått del av den gudomliga härskarmakten.

Denna makt ska människan använda till att skapa rättvisa och harmoni i världen. Människan består av kropp och själ. Men till skillnad från t.ex.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter