Introduktion
Kön ingår inte i Appiahs analys av identiteter. Det gör inte heller sexuell läggning (Appiah nämner mest i förbigående att han själv lever med en manlig partner).

En identifikation av detta slag kan vara nog så viktig för den enskilde, men brukar knappast anföras av hbtq-grupper som ett skäl för särrättigheter i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt avseende.

Utdrag
Att människors livserfarenheter skiljer sig väsentligt beroende på bland annat kön och sexuell identitet och kan ses som argument för en »närvarons politik« i Jane Man Bridges mening - är en annan sak.

Däremot kan kön, liksom sexualitet, vara ett skäl för andra att tillskriva människor allsköns egenskaper och motivera både särbehandling och brutalt förtryck.

Fram till 20-talets början hävdade inflytelserika personer inom den politiska högern att kvinnor som kollektiv hade vissa egenskaper som gjorde att de inte borde ha rösträtt det var naturligtvis fråga om en form av identitetspolitik.