Introduktion
Varför sjunker ungas ordkunskap? Är det på grund av sociala medier eller något annat?

Vi lever i en allt mer digitaliserad värld där gamla ord försvinner och nya ord kommer in i d,et svenska språket. Idag kan de unga färre ord och de äldre fler ord, klyftan ökar, men varför?

Utdrag
Enligt Björkmans vän begår svenskarna misstaget att åsidosätta en hel del ord bara för att de verkar för gammalmodiga för vardagligt bruk.

Björkman påpekar sambandet mellan den sjunkande ordförståelsen och rädslan för ett omodernt språkbruk, om ingen förändring sker kommer den allmänna nivån fortsätta sjunka och Sverige gå från modernast till sämst på ordförståelse.

I artikeln Ordförrådets betydelse för läsning (Venue 2013) belyser Christina Wiklund hur barns socioekonomiska bakgrund påverkar deras förmåga att utveckla ett nyanserat ordförråd.