Slanguttryck | Svenska uppgift | C i betyg

Inledning
Enligt Nationalencyklopedin slanguttryck är "delvis nyskapande, vardagligt gruppspråk ofta bland ungdomar eller kamrater i yrkesgrupp”.

Det är lokala eller vardagliga talade eller skrivna språket oftast innehåller förkortade ord. Ordet “slang” kommer från engelska av ovisst ursprung sedan 1839.

Slang kan vara vanliga ord som med tiden har ändrats eller förkortats. Det kan vara lånord dvs att en helt nytt ord som kommer från andra språket genom nyanlända, det kan vara helt påhittade ord också.

Utdrag
I Sverige finns det olika slang och det beror på vart du befinner dig någonstans, vi kan ta Stockholm där beror på vart du bor i Rinkeby finns det ett slags slang och i Tensta finns det ett annat. Men dom är inte så olika utan det beror på folk som bor där och vart dom kommer ifrån.

Slang används idag lite som ett finare språk i orten eller när man hänger med närmare vänner. Slanguttrycket kommer oftast ifrån andra länders språk som är lätta att uttala och lära sig till exempel som Aina som betyder polis.

Detta beror på att människor vill lättare förstå varandra. Slanguttryck har alltid funnits men dom kanske sett olika ord.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter