Svenska prov instuderingsfrågor | Uppgift

Innehållsörteckning
1. Vad är Hellenism?

2. Vem var Homeros? Han skrev verken Iliaden och Odyssén. Vilken genre räknas verken höra till? Vad handlar de båda verken om?

Till Homeros författarskap kopplar vi ihop ”hexameter”, ”stående epitet” och ”homeriska liknelser”, vad innebär respektive begrepp?

4. Vem var Sapfo? Vad vet vi om hennes liv? Hon skrev Gudars like, vad handlar texten om? Vilken genre räknas verket höra till?

5. Vem var Euripides? Han skrev Medea, vad är det för text? Vad handlar den om?

6. Vad hade de olika myterna och gudasagorna för syften för antikens människor?

7. Hur såg antikens människor på världen? Vad är Polyteism?

8. Vad var lyrik i antikens Grekland?

9. Vad var dramatik?

10. Vad menade Aristoteles med uttrycket katarsis?

11. Vad skiljde Aristoteles syn på litteraturen från Platons? Xxxx

12. Vad är Platons idévärld/idealvärld?

13. Vilka två former av dramer skapades i Grekland under antiken?

14. Vem kan ses som en av de främsta komediförfattarna?

15. Hur såg kvinnans ställning ut i antikens Grekland?

16. Vem var Herkules?

17. Vad handlar Eneiden av Vergilius om?

18. Varför var Eneiden rommarnas nationalepos?

19. Vem var Aeneas?

20. Förutom, lyrik, epik, dramatik; Vilka andra litteratur/kulturformer föddes under antiken? Nämn två.

21. Vilka var de romerska historikerna? Nämn två författare och beskriv deras verk och vad det handlade om.

22. Vad är Tacitus Germania?

23. Romulus och Remus sägs ha grundat staden Rom. Berätta kortfattat vilka de var och om deras berättelse.

24. Vilka var Catullus och Ovidius?

Utdrag
1. Vad är Hellenism?
Är en tidsepok i antikens historia som börjar med Alexander den stores död. Mellan 323f.kr - 146f.kr slutade med Roms erövring av Grekland

2. Vem var Homeros? Han skrev verken Iliaden och Odyssén. Vilken genre räknas verken höra till? Vad handlar de båda verken om?

Han skrev Iliaden och Odysséen. Epos och Epik. Iliaden handlar om historien om belägringen av staden Troja, det trojanska kriget under 1200 f.kr men Homeros skrev den runt 700 f.kr. Handlar om Akilles och hans vrede.

Probematisering av världen som är fylld av krig och våld och som en illustration av om hur ohållbart det är som samhällsform. Våld var ständigt närvarande och män va tvungna att någon gång döda eller se nån dödas.

Odysséen handlar om Odysseus tioåriga irrfärder på väg hem till sin ö i Itaka där han är kung, efter det likaledes tioåriga Trojanska kriget.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter