Innehållsförteckning
1. Jämför ädla och oädla metaller.
2. Hur kan man undersöka om en metall är ädel eller oädel?
3. Vad händer om man lägger koppar i saltsyra?
4. Vad händer om man lägger zink i saltsyra?
5. Vad menas med spänningsserien?
6. Vad behövs för att tillverka ett galvaniskt element?
7. Hur fungerar ett batteri?
8. Vad menas med korrosion?
9. Varför ska man lämna alla sorts batterier till batteri-insamlingen?
10. Vad menas med offeranod?
11. Vad menas med elektrolys?
12. Vad menas med elförzinkning?

Utdrag
1. Jämför ädla och oädla metaller.
De oädla metallerna lämnar gärna ifrån sig elektroner, samtidigt som de ädla metallerna är veteutdrivande

(metaller som reagerar med vätejoner (dvs oxoniumjoner) så att det bildas vätgas) och vill ta emot elektroner. De ädla metallerna reagerar inte lika lätt med andra ämnen.

2. Hur kan man undersöka om en metall är ädel eller oädel?
Om man vill kolla om en metall är ädel eller oädel så kan man lägga de i syra.

Syra innehåller vätejoner (En vätejon är en jon som består av en positivt eller negativt laddad väteatom).

Oädla metaller löses upp i en syra och det blir vätgas. Sker det ingen reaktion då är det en ädel metall.

3. Vad händer om man lägger koppar i saltsyra?
Det kommer inte att hända något eftersom det är en ädel metall.

4. Vad händer om man lägger zink i saltsyra?
Zinken är en oädel metall och kommer att därför oxidera då av vätet i saltsyran.

Zinken kommer alltså att lösas upp och bildar zinkjoner, som sedan blir zinkklorid. Zn + 2H+ → Zn2+ + H2