Kursprov | Kemi

Beskrivning
Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling

Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil. I övriga fall ges svaret och lösningen i frågehäftet.

Innehållsörteckning
1- Vad menas med att ett ämne
2- Atommassan för Na är 23 u, kärnladdningstalet är 11. Av naturligt natrium finns endast en isotop. Hur många neutroner finns i en natriumatoms kärna?
3- Ange elektronfördelningen i de olika skalen för
4- Använd periodiska systemet för att få fram några egenskaper hos grundämnet Se
5- a) Skriv formeln för det salt som består av jonerna Fe3+ och SO42
6- Nedan anges för några ämnen om de leder elektrisk ström eller inte. Två påståenden är felaktiga. Vilka?
7- Skriv elektronformeln för
8- Rita strukturformler för tre isomerer av kolvätet C4H8. Alla atomerna skall sättas ut i formlerna.
Till uppgifterna 10 – 12 krävs fullständiga lösningar på särskilt inskrivningspapper
9- Skriv reaktionsformeln för då ett stearinljus brinner. Vid förbränningen bildas koldioxid och vatten. Stearin har formeln C17H35COOH.
10- Man vill framställa 0,50 dm natriumkloridlösning med koncentrationen 0,25 mol/dm . Hur stor massa natriumklorid skall man väga upp ?
11- En aluminiumsulfat lösnings bereds påföljande sätt: 12,74 g av saltet vägs upp och 3 överförs till en mätkolv med volymen 250 cm . Kolven fylls till hälften med vatten. Efter att saltet lösts fullständigt fylls kolven till märket. Lösningen hälls sedan över på en flaska.
12- En legering av koppar och aluminium behandlas med saltsyra. Därvid sker reaktionen
13- Skriv protolysreaktionerna för kolsyra H2CO3 i vatten
14- Ordna följande lösningar efter ökande pH. Lösningen med lägst pH anges alltså först.
15- I en saltsyralösning är pH = 3,0. Man späder 1,0 cm 3 av lösningen med vatten till 100cm .
16- Vilka två av följande påståenden är korrekta? (Vid alla syra-basreaktioner)
17- Vilka ämnen har reducerats i följande reaktioner?
18- Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant.
19- Ett skruvförband som består av en plåt av ett material och en bult av ett annat material sätts ned i en syrgasmättas vattenlösning. Efter någon tid visar plåten enjämn avfrätning medan bulten inte har angripits .
Facit:

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter