Syror och Baser | Kemi | B i betyg

Innehållsörteckning
Teori:
Syfte:
Material:

Utdrag
Syra Bas Kalibrering är en kalibrering av svaga och kraftfulla syra lösningar som används för att bestämma specifika koncentrationer av mängder och mängder ämnen.

Detta görs genom att utföra en neutraliserande reaktion. Detta innebär att om en stark koncentration bestäms används en stark bas som neutraliserare.

Det är samma metod som baserna, vilka är kraftfulla syror som används som kalibrering för att bestämma koncentrationen av basen.

Vad som skiljer den primära lösningen är att den innehåller ett överskott av hydroxidjoner som "ger egenskaper till baserna", medan syralösningen innehåller överskott av oxonianum oxidjoner.

Syran är en protongivare, och protonerna frigörs. Basen fångar elektronerna och har också fria elektronpar. Syrorna och baserna är primära celler som ger och tar elektroner.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter