Introduktion
En god analys ger svar på frågor som vilka ämnen och hur mycket av ämnena som finns i en blandning.

Utdrag
Man måste tänka på hur man tar provet och om provet eller någon av dess beståndsdelar förändras under prov- beredningen.

Ingen analys ger ett exakt värde. Ett exakt värde skulle innebära att ett mätvärde kunde anges med ett oändligt antal korrekta värdesiffror.