Kvaliteten på en analys | Kemi

Inledning
En god analys ger svar på frågor som vilka ämnen och hur mycket av ämnena som finns i en blandning.

Utdrag
Man måste tänka på hur man tar provet och om provet eller någon av dess beståndsdelar förändras under prov- beredningen.

Ingen analys ger ett exakt värde. Ett exakt värde skulle innebära att ett mätvärde kunde anges med ett oändligt antal korrekta värdesiffror.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter