Introduktion
Jag ska prata om fyrverkerier, vad excitation är och hur raketer påverkar samhället, miljön och människor.

Excitation är då energi förs över till en atom och en elektron får på så sätt mer energi vilket gör att den hoppar till ett skal som har en högre energinivå.

Utdrag
Man kan få fram olika färger på det utsända ljuset, beroende på vilka ämnen som finns i röret. Man får fram dom olika färgerna genom användning av olika metallsalter

som brinner i starka färger när tillför energi. Avslutningsvis packas allt till en papphylsa, pga att det ger ofarliga fragment och är billigt.