Vad är Gelelektrofores | Kemi | C i betyg

Innehållsörteckning
Vad är gelelektrofores?

Hur fungerar det?

När används gelelektrofores?

Utdrag
Vad är gelelektrofores? Gelelektrofores är en mikrobiologisk metod som används för att separera molekyler, framförallt makromolekyler

genom att låta molekylerna röra sig med olika hastigheter i en gel under inverkan av ett elektriskt fält.

Hur fungerar det? I gelelektrofores gjuts det ett block av gele. Geleblocket placeras sedan i en buffert där det sedan tillsätts en elektrisk spänning.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter