Innehållsförteckning
Sammanfattning:
Teori:
Syfte:
Material:
Metod:
Kemikalier
Formel
Beräkning:
Resultat:
Diskussion:
Felkällor
Slutsats
Referenslista:
Källdiskussion:

Utdrag
Laborationen handlar först och främst om att bestämma koncentrationen för svavelsyra med hjälp av titrering metod.

Med hjälp av natriumhydroxid bestämdes svavelsyrans volym för att beräkna svavelsyrans koncentrationen.

---

Metoden genomfördes med att byrett fylldes upp med svavelsyra tills den nådde nollstrecket för att mäta lättare.

Byrett hängdes den på en byretthållare därefter mättades 20 cm3 av natriumhydroxid med hjälp av pipett.

Natriumhydroxid hälldes i en E-kolv därefter droppades några droppar av BTB indikator och ställdes in en magnet.

Magnetomröraren blandades vätskan som fanns i E- kolven med hjälps av stavmagnet.

Sedan öppnades byrett kranen så att svavelsyra börja rinna ner försiktigt tills lösningen få grön färg, så den blev neutraliserad och att indikator har slagit ekvivalenspunkten.

Tillslut mättes volymen som hälldes av byrett kranen.

---

Målet med laborationen var att ta reda på och bestämma koncentrationen för svavelsyra H2SO4.

Att bestämma koncentrationen var genom att bestämma svavelsyrans volym som neutraliseras med 20 ml natriumhydroxid NaOH Enligt teorin.

Koncentrationen för NaOH är är 0,100 mol/dm3 och NaOH är en protonig vilket betyder att den tar enskild proton, vilket i sin tur betyder att det krävs en lösning H3O+ med koncentrationen 0,100 mol/ dm3 för att neutraliseras.

Koncentration 1 enligt resultatet är 0,0954 mol/dm3 vilket innebär att den är lite mindre än vad det egentliga koncentrationen bordes få enligt teorin och detta kan beror några felkällor, till exempel färgen på lösningen när BTB indikator slogs över ekvivalenspunkt.