Uppgiftsbeskrivning
• Att kunna balansera den fullständiga reaktionsformeln med rätt aggregationsformler

• Att bevisa vilka ämnen som bildas när man blandar saltsyra och magnesium med hjälp av kunskaper från tidigare laborationer samt lektioner.

• Magnesium + saltsyra ->

• Att kunna motivera vilka bindningar som bryts och bildas vid reaktionen

Innehållsförteckning
Uppgift:
Frågeställning/ hypotes:
Bakgrundsteori:
Material:
Utförande:
Resultat:
Diskussion/Slutsats:
Källkritik:

Utdrag
Vilka produkter är tänkbara i reaktionen? Jag tror att det bildas vätgas (H2) i gasform(g) och Magnesiumklorid (MgCl2) som är löst i vatten(aq).

Hur kan du bevisa (påvisa) vilka produkterna är? Man kan använda reagensämnen och ta reda på vilka nya ämnen som bildas när man blandar reagensämnet med Magnesiumklorid.

Tillsätts Silvernitrat (AgNO3) i blandningen (MgCl2) kommer fällningar utlösas och med detta tar man reda på att det finns klor (Cl), detta sätt användes på tidigare laborationer.

Liknande sätt används för att påvisa magnesium. Tillsätts Natriumhydroxid (Na(OH3)) till magnesiumklorid blandningen bildas en reagens mellan natriumhydroxid och magnesium, detta gör att det bildas fällning.

För att påvisa vätgasen (H2) tänder man en tändsticka under provröret med vätgas. Ett puffande ljud kommer höras om det är vätgas.

---

1755 upptäcktes grundämnet magnesium av Engelsmannen Black, men det var först på 1800 talet som grundämnet framställdes av Bussy. Magnesium förkortas Mg och har atomnumret tolv.

Grundämnet tillhör de alkaliska jordartsmetallerna vilket betyder att ämnet har två valenselektroner i sitt yttersta elektronskal. Magnesium har vanligtvis tolv elektroner fördelat i tre skal, 2 e- i K-skalet 8 e- i L-skalet och 2 e- i M-skalet.

Magnesium stelnar alltså övergår från flytande form(l) till fastform(s) vid temperaturen 650°C och ångbildning sker vid 1090°C. (http://www.studera.com/nytto/persys/element/mg.htm )

Magnesiumjonen har ett överskott på 2 protoner (Mg2+), magnesium också brinner lätt och har då en vit låga.

I och med att magnesium är ett lätt ämne används den ofta i lättmetallegeringar för uppbyggnad av mesiller och flygplan.

Ämnet används också till att framställa andra metaller så som uran och titan.